НАУКА «СПАС ВЕЛИКИЙ»

Старовинні перекази про козаків — характерників повні чудес, схожих на чари! Жили колись козаки — характерники, яких ні куля не брала, ні шабля не рубала. Вміли вони замовляти кулі, проходити невидимими крізь ворожі порядки, напускати в поля туман, обертатися звіром, вивідувати будь-які секрети. Розуміли вони трави, мінерали, могли вилікувати будь-які недуги. Багато легенд складено про характерників, але мало хто знав, що під покровом чаклунства ховалася таємна НАУКА «СПАС ВЕЛИКИЙ».

Легенди складалися людьми, які були свідками прояву сил Спаса, але не розуміючи суті явища, пояснювали побачене чаклунством. З іншого боку люди, які володіють Спасом, тримали у суворому секреті ці знання. Наука передавалася від діда до онука або від батька до сина всередині роду, голова роду входив до Малого Кола. Таких пологів було тринадцять, вони-то і зберігали всі Знання про Спас Великий. .Кожен рід, крім основних знань, мав свою «спеціалізацію»-це лікарі-«цилюрники», кобзарі-лірники, воїни-лицарі, будівельники, чумаки-обозники та інші. Дивовижні можливості, які дарує НАУКА людям, справді безмежні. Людина, яка знає Спас, може передбачати події від багаторічних прогнозів майбутнього до сотих часток секунд у бою, ці знання допомагають зберегти молодість і продовжити життєву активність до похилого віку. НАУКА про Спаса спирається на особливе уявлення про Світ, людину та її можливості.

Мого діда, Михайла Топора, навчив Спасу, за традицією, його дід Василь Топор, а він вже навчив мене.

 

РУС

Старинные предания о казаках — характерниках     полны чудес, похожих на волшебство! Жили когда-то казаки — характерники, коих ни пуля не брала, ни сабля не рубала.  Умели они заговаривать пули, проходить невидимыми сквозь неприятельские порядки ,напускать в поля туман,  оборачиваться зверем, выведывать любые секреты.   Понимали они травы, минералы, могли вылечить любые недуги. Много легенд сложено про характерников, но мало кто знал, что под покровом волшебства скрывалась тайная НАУКА «СПАС ВЕЛИКИЙ».

Легенды складывались людьми, которые были свидетелями  проявления сил Спаса, но не понимая сути явления, объясняли увиденное волшебством. С другой стороны люди,владеющие Спасом, держали в строгом секрете эти знания. НАУКА  передавалась от деда к внуку или от отца к сыну внутри рода, глава рода входил в Малый Круг. Таких родов было тринадцать,они-то и хранили все Знания о СПАСЕ ВЕЛИКОМ. .Каждый род, кроме основных знаний, имел свою «специализацию»-это лекари -«цилюрники», кобзари-лирники, воины- лыцари, строители, чумаки-обозники и другие. Удивительные возможности, которые дарит НАУКА людям поистине безграничны.  Человек, знающий Спас, может предсказывать события от многолетних прогнозов будущего до сотых долей секунд в бою, эти знания помогают сохранить молодость и продлить жизненную активность до преклонных лет. НАУКА о Спасе опирается на особое представление о Мире, человеке и его возможностях.

Моего деда, Михаила Топоръ, обучил Спасу, по традиции, его дед Василий Топоръ, а он уже обучил меня..